Forest Therapy

Forest Therapy

Průběh Lesní terapie

Cílem Lesní Terapie je zlepšení naší celkové pohody pomocí propojení člověka s přírodou. Stojí na propracovaném systému několika jednoduchých aktivit, kdy budeme postupně zapojovat všechny své smysly, koncentrovat se, posilovat pozornost a probouzet kreativitu či představivost. Odpojíme se na chvíli od běžné reality i od mobilního signálu a ponoříme se hluboce do atmosféry Lesa. Zpomalíme a začneme tak vnímat mnohé z toho, co nám v běžném životě uniká. Jedno ze základních poselství Lesa je: “Nemusíme se nic nového učit, stačí se jen “rozpomenout”.

Lesní Terapie trvá zpravidla 3 hodiny a ujdeme během ní maximálně 2 km. Jedná se o venkovní aktivitu, která se koná za jakéhokoli počasí. Účastníci proto budou vždy s předstihem informováni o vhodném vybavení a veškerých podrobnostech prostřednictvím pozvánky.

Jak již samotný název napovídá, jde v podstatě o velmi pomalou procházkou v lesním nebo jiném přírodním prostředí, během níž bude “Průvodce Lesní Terapií” nabízet jednoduché aktivity, tzv. “pozvánky”. Každý účastník může k daným “pozvánkám” přistupovat zcela individuálně a po svém. Vše je maximálně otevřené a svobodné.  Začneme sérií pozvánek, které nám pomohou probouzet všechny naše smysly a dotkneme se i první části tréninku umění koncentrace. Následovat bude velmi pomalá procházka Lesem, při níž budeme zapojovat svou pozornost a tím se dostaneme do mnohem bližšího kontaktu s okolní přírodou. Následovat budou pozvánky, které nám umožní dojít i k hlubšímu propojení se sebou samými. Budeme mít možnost pobýt i nerušeně sami se sebou a zažít tak nefalšované “bezčasí”. Mohou se tak objevit i různé inspirace anebo naše osobní výzvy, se kterými bude každý pracovat podle svého, vždy ve spolupráci s Lesem, který nabízí nespočet různých symbolů a obrazů. Budeme tak mít možnost komunikovat s přírodou a se všemi živými bytostmi Lesa tak, jak to v běžném životě většinou nezažíváme. Vyzkoušíme si chůzi naboso a zažijeme tak přirozené spojení se Zemí. Budeme díky přírodě vnímat i sebe sama ze zcela jiného úhlu pohledu.  Mezi jednotlivými pozvánkami bude vždy probíhat sdílení všeho podstatného v našem společném kruhu. Celý program pak bude zakončen čajovým ceremoniálem spojeným s lehkým občerstvením a postupným návratem do běžné reality.

Proč s průvodcem

Průvodci lesní terapií prošli intenzivním výcvikem, aby byli schopni účastníkům pomoci zlepšovat smyslové vnímání, pozornost a koncentraci. Jedná se zpravidla o lidi, kteří pracují ve velmi úzkém kontaktu a partnerství s přírodou, zejména Lesem a lesním prostředím. Jejich úkolem je také usnadnit účastníkům spojení s místem, vlastním tělem, přírodou a ostatními formami života. Zároveň také pomáhají lidem zpomalit jejich tempo, vypnout obvyklý proud myšlenek a být jednoduše “Tady a Teď”. Zprostředkovávají účastníkům nerušené spojení s přírodním prostředím, aniž by do tohoto procesu jakkoli zasahovali. „Les je terapeutem, průvodce účastníkům otevírá dveře“.

Druhy služeb a příspěvek

Lesní Terapie Skupinová

Je vhodná zejména pro ty, kteří dávají přednost týmovému pojetí a chtějí mít možnost sdílet vlastní pocity, inspirace nebo podněty s ostatními. Skupina vytváří bezpečný prostor, ve kterém se při komunikaci dodržují základní pravidla:

  1. Mluví vždy jen jeden (používáme tzv. “Mluvící Předmět”)
  2. Mluví se od srdce (upřímně a otevřeně říkáme to co cítíme)
  3. Naslouchá se srdcem (otevřeně a s respektem nasloucháme druhému a neskáčeme mu do řeči)
  4. Mluví se spontánně (říkám jen to co mám právě v daném okamžiku na jazyku/nic si předem nepřipravuji)
  5. Mluví se k věci (dodržujeme téma, abychom udržovali kontinuitu kruhu)

Tato pravidla byla dlouho součástí kultury našich předků. My máme možnost se k této kultuře přiblížit a zažít tak na vlastní kůži jaké to je „smět se svobodně vyjádřit“. Byť se jedná o skupinovou aktivitu, každý účastník pracuje se svým vlastním “Já”, je v mnohých situacích sám se sebou a Lesem, který mu poskytuje podporu.

Minimální počet účastníků 3

Délka trvání:                                                  180 min.

Doporučený příspěvek za osobu                   650,- Kč

Termíny jsou vyhlašovány po individuální domluvě pro skupiny od 5 účastníků.

*objednávejte pomocí kontaktního formuláře níže

 

Lesní Terapie Individuální

Naši předkové hledali často útěchu nebo inspiraci na toulkách přírodou. Hledáte-li i vy novou cestu osobního rozvoje, je Individuální Lesní Terapie ideální alternativou. Během naší cesty Lesem budete mít možnost pracovat na osobních tématech, která jsou pro vás v daném okamžiku důležitá. V přírodním prostředí můžete lépe rozvinout svou představivost a kreativitu. Budete mít šanci více se otevřít a postavit se tak svým „strachům“ anebo „překážkám“ vlastního rozvoje. Možná tak získáte novou perspektivu pro pracovní či soukromý život. Třeba se vám otevřou nové možnosti pro rozvoj vaší osobní vize a dokážete pak najít ten správný směr. Ostatně, všichni jsme nedílnou součástí nekonečné sítě Přírody. A ta je připravena nám pomáhat za všech okolností.

Délka trvání:                                                  individuální

Doporučený příspěvek za osobu                  1500,- Kč/hodinu

Termíny dle individuální dohody

*objednávejte pomocí kontaktního formuláře níže

 

Pro domluvení termínu a rezervaci nás kontaktujte zde:                                                 *(při objednávce uveďte termín a typ Lesní Terapie)

Délka

3 hodiny hluboké relaxace v přírodě

Průběh

Účinný a propracovaný systém jednoduchých aktivit

Přínos

Pomáhá zlepšovat celkovou pohodu, zpomaluje roztěkanou mysl a posiluje imunitní systém